Monday, August 22, 2011

DNN præsenterer Richard Thaler i København 21. oktober (Danish)

Richard Thaler, Ralph and 
Dorothy Keller Distinguished Prof.,
Chicago Booth. 
Af Pelle G. Hansen og Andreas Maaløe Jespersen

Dansk Nudging Netværk er stolte af at kunne præsentere prof. Richard Thaler d. 21. oktober i København.

Thaler er Ralph and Dorothy Keller Distinguished Service Professor i
adfærdsteori og –økonomi på Chicago Booth, men for de fleste nok bedre kendt for, sammen med Cass Sunstein, at have skrevet bogen Nudge – Improving decisions about health, wealth and happiness (2008). Den 21. okt. Kan vi præsentere en række arrangementer med ham i København.

Formålet med Thalers besøg er at øge opmærksomheden for Nudge blandt offentligheden og policy-makere, særligt omkring de foreløbige resultater, fremtidige potentialer og umiddelbare forbehold der er i forbindelse med Nudge paradigmet.

Nudge paradigmet har allerede fundet stor udbredelse i US og UK. Sunstein er rådgiver for præsident Obamas administration, mens Thaler har været særlig rådgiver for den britiske ”Nudge-Unit”, som i de sidste år har arbejdet på at indarbejde indsigter fra adfærdsøkonomien i den britiske sundhedspolitik.

P.t. planlægges Thalers besøg til at omfatte to offentlige begivenheder. Et bredt åbent foredrag der sigter på at introducere bredt til Nudge paradigmet, og derefter et fokuseret stakeholdermøde, der sigter på engagere offentlige institutioner og private organisationer med interesse for at indarbejde Nudge i deres arbejde. Begge arrangementer afholdes i København.

Arrangementet bliver koordineret af Dansk Nudging Netværk med ISSP, SDU, Kræftens Bekæmpelse,TrygFonden, Mind-Lab, Metropol, AAU og DEA som de nuværende hovedkræfter.

TILMELDING TIL DET OFFENTLIGE FOREDRAG ER NU MULIG. DU FINDER DEN HER:

http://www.science-society-policy.org/events/2011/public-lecture-richard-thaler-i-kobenhavn/
No comments:

Post a Comment